top of page

Nieuwe opdracht: Lergerboswoning

Aan de rand van natuurgebied de Koegelwieck en dichtbij het dorp Hoorn, ligt het elzenhakhoutbos met de naam Lergerbos. Lerger is de naam die Terschellingernaren geven aan de inwoners van Lies. De kavels met vakantiewoningen liggen achter de duinen en worden omringd door dichte singels van bomen en struiken.

We hebben opdracht gekregen voor de vernieuwing van een vakantiewoning. De bestaande bungalow moet qua inhoud verruimd worden, zonder dat dit oogt als een buitenproportioneel grote woning. De regels zijn relatief streng voorgeschreven in het bestemmingsplan en de welstandsnota. Donker hout, een eenvoudige kapvorm en de bouwcontour liggen al vast. Zoektocht is aan ons nu om hier een duurzame, eigentijdse en verfijnd gedetailleerde woning te ontwerpen!

Comments


bottom of page