top of page

Dagelijks Bestuur akkoord met DO Ecuplein

Het ontwerp voor het Ecuplein kwam tot stand in een bijzonder, actief proces met de buurt. We haalden met een zandmaquette ideeën opuit de buurt. Zo werden in het voorjaar van 2018 drie dagen lang met de vingers in het kinetisch zand, knutselend en pratend de kansen en bedreigingen van het Ecuplein doorgesproken. Daarna werden in de zomer de in drie schetsontwerpen uitgewerkte ideeën opnieuw voorgelegd aan de buurt, om tot slot vastgelegd te worden in het nieuwe Ecuplein, of beter het Ecu-pocketpark. Het Dagelijks Bestuur is akkoord met het Definitief Ontwerp, wat inhoudt dat de financiering ervan vrij wordt gegeven. In 2020 wordt begonnen met de realisatie. #tobecontinuedbottom of page