top of page

Ontwerp spectaculaire woningtransformatie


Het oorspronkelijke ontwerp van architect Carel de Groot voor deze bedrijfswoning uit 1989 is zeker bijzonder. De woning bestaat uit een laagbouw met een piramidevormig dak. Onder dat dak bevinden zich de slaapkamers, de badkamer en een vliering. Later is nog een garage met een kelder toegevoegd.


Het woonhuis ligt op een prachtige, door water omgeven landtong in een voormalige grindafgraving. Het is een architectonisch opvallende verschijning in deze inmiddels geheel groene locatie. Maar het huis met zijn dominante vorm is het ook relatief gesloten, vooral naar de zijde van de voormalige betonfabriek die inmiddels plaats heeft gemaakt voor natuur. De opdrachtgevers vroegen Équipe een vergaande aanpassing te ontwerpen naar een éénlaags, levensloopbestendige woning, die zich vol op de spectaculaire locatie richt.


Het resultaat is een ontwerp waarbij het tentdak verdwijnt en plaats maakt voor gelijkvloerse slaapvertrekken. Deze kragen uit boven een helling aan de oostkant en richten zich volledig op het nieuwe uitzicht. De oude woning en de uitbreiding omvatten samen een patio die luwte biedt in het ruige klimaat van de zandafgraving. Landschapsarchitect Hent Berends – die de oorspronkelijke prairietuin heeft ontworpen – is ook nu weer betrokken voor het landschappelijke inpassingsplan en de patio.


bottom of page