top of page

Breepark

Groenstructuurvisie + terreininrichting Evenementenzone Breda

Equipe werd najaar 2013 gevraagd om de evenementenhal, de Decathlon en toen nog een nader te bepalen leisure-functie (nu de bioscoop) te voorzien van een stedenbouwkundige context. De planvorming van de gebouwen was destijds al gestart en duidelijk was dat er op het terrein een strikt bestemmingsplan en ook een zeer substantiële waterbufferingsopgave lag. Na een jarenlange geschiedenis van planvorming op en rond de Bavelse Berg stond het plan nog altijd niet op de kaart. Doel van het plan van Équipe was om met de Evenementenzone iets terug te geven aan de stad, meer dan de faciliteiten op zich: om het terrein groene betekenis te geven voor de directe Bredase en de wijdere Brabantse omgeving. Resultaat van de planvorming van Équipe is een Groenstructuurvisie, een strategisch plan waarin stad en landschap met elkaar zijn verankerd door het te laden met truy & buy programma en het te verbinden met regionale ecologie.

 

Het plangebied is een stedelijke uitloper van Breda die zich aan de voet van de Bavelse Berg, de met groen afgedekte voormalige vuilstort, in het groene achterland uitstrekt. De commerciële voorzieningen sluiten aan op de schaal en maat van het bedrijventerrein Hoogeind/Minervum. De radiale structuur gaat hier over in de orthogonale richting die is ingezet door het kolossale Abbott-gebouw. De manier waarop Minervum vanaf de berg naar de groenstrook parallel aan de A27 dooraderd wordt met groene lanen, wordt hier voortgezet. De beek, die naar het zuiden wordt verlegd, completeert de rand van het buitengebied, het groene casco.

GSLM-GIF1-Stadsniveau-TEST.gif

Het nieuwe Breepark maakt op 3 manieren verbinding met de regio: Door de fietsroutes van en naar Bavel, Dorst, Minervum en de binnenstad kort te sluiten via het terrein wordt het een schakel in het regionale fietsnetwerk; Door de waterbuffering zichtbaar te maken in een nieuw beekdal  draagt het bij aan het groene imago van het gebied; Door datzelfde beekdal wordt het gebied een nieuwe schakel in de kralenketting van kikkerbiotopen in het oostelijk gelegen landelijk gebied. Door het terrein ook intern verder te programmeren krijgt het een recreatief karakter. Het try & buy programma vormt hiervoor de belangrijkste input. Naast de alledaagse bezigheden van wandelen, hardlopen en fietsen, wordt allerlei activiteiten gefaciliteerd die samenhangen met de Decathlon en evenementen: urban bootcamp, skaten, beachvolleybal, mountainbiken in het natuurgebied en plekken voor grote en kleinere sportieve evenementen.

26_healing environment.png
HEALING
23_waterretentie.png
WATERRETENTIE
projecttitel:
adres:
opdrachtgever:
stedenbouwkundige:
projectontwerp:
team:
terreininrichting:
civieltechnisch ontwerp:
waterhuishoudk. plan:
architect Evenementencomplex & Kinepolis:
functie:

terreinoppervlakte:

ontwerp:
start bouwrijp:
Breepark - Groenstructuurvisie + terreininrichting Evenementenzone Breda
Bavelse Parklaan Breda (Minervum 7220)
MASYS I MaVer Holding & Van Agtmaal
Équipe
Daniëlle Segers
Huib van Zeijl, Ytse Jousma
Équipe i.s.m. Studio van Helvoirt
Aveco de Bondt
Grontmij Nederland
Architectenbureau Van Overbeek & partners
Vrijetijd en leisure

ca. 40 ha

sept 2013 - jan 2015
jan 2015
GSLM150212-CatalogusV03_Part32a.jpg
bottom of page