BUREAU VISIE

ÉQUIPE

Duurzaam ontwerpen, speciaal voor jou

Wij geloven dat een doordacht, maatwerk ontwerp het leven aangenamer, gezonder en gelukkiger maakt. En dat de duurzaamste innovaties mogelijk worden door gezond verstand te gebruiken én daarbij ook je hart te volgen.

Zo realiseren wij waardevolle, authentieke projecten. We dagen je uit om ook anders te denken en samen met ons een prachtige toekomst te ontwerpen!

Équipe is een vooruitstrevend ontwerpbureau met een brede kijk op ruimtelijke ordening, architectuur en vormgeving. Het mooie van ons vak vinden wij het leveren van maatwerk: elk ontwerp reageert op de context en op de specifieke vraag van de opdrachtgever. Zo wordt onder leiding van Daniëlle Segers en Huib van Zeijl gewerkt aan unieke projecten door alle schaalniveau's heen.

Onze projecten kennen een hoog uitwerkingsniveau met aandacht voor het detail, maakbaarheid en vormgeving. Dit gaat samen met de overtuiging dat ons werk een positieve bijdrage moet leveren aan mens en milieu. Al sinds de start van Proyecto Roble in 2006 nemen we een voortrekkersrol in duurzaamheid en circulair bouwen. We hebben in dit Eco-Max project veel specialistische kennis en ervaring daarover opgedaan en ontwikkelen dit door in volgende projecten. Zo onderzoeken we de mogelijkheden en combinaties van duurzame bouw- en installatietechnieken. We stellen vragen:

Hoe reduceer je de hoeveelheid grondstoffen? Of elimineer je zelfs hele product- en transportstromen? Kan een project demontabel zijn, zodat hergebruik op termijn vanzelfsprekend is? Kan je zelf energie opwekken, water zuiveren en hergebruiken? Stimuleert het gebouw ook onze gezondheid? Hoe tuig je samen een vernieuwend proces op? Waar komt een oplossing het best tot zijn recht? Wanneer zet je duurzaamheidscertificeringen en normeringen in en waar wijk je bewust af?

Eco-hybride

Wij noemen de projecten waarin we pragmatisch vorm geven aan antwoorden op deze vragen de Eco-Hybriden: projecten die in de overgang naar een integraal, duurzame toekomst onderzoekend gebruik maken van gecombineerde technieken en materialen. MOoij op de Vlietberg is een van deze prachtige eco-hybriden voor een particuliere opdrachtgever en in het project “In de ban de tuin” geven we vorm aan een woonzorggebouw voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo zijn we met een nuchtere aanpak, gedreven op weg naar de circulaire wereld!

In het ontwerpproces maken we gebruik van de door onszelf ontwikkelde checklist "Every Building Needs Special Attention", een soort 'schijf van vijf voor duurzaam bouwen'. Daarbij verwijst de eerste letter van het woord steeds naar de de thema's die aan de orde zullen komen en waarbinnen besluiten moeten worden genomen in het ontwerp- en bouwproces. Door deze onderwerpen te bespreken wordt helder op welke manier(en) duurzaamheid vorm krijgt in het gebouw. Het legt ambities vast en maakt beslissingen helder. Zo wordt het hele spectrum van duurzaamheid belicht.

Eco-effectiviteit:
Bioritme:
Natuur:
Sociaal:
Authethiek:

naar een circulaire aanpak voor energie en materiaal

naar een betere gezondheid en ons beste welbevinden

bewust ontwerpen in relatie tot de buitenruimte én ontwerpen met de natuur als voorbeeld

niet alleen in gebruik maar juist ook in het proces van ontwerp en realisatie

keuzes maken die dicht bij de opdrachtgever liggen en volgen uit de context

DEMONTABEL
LICHT
CLT
HSB
VOLHOUT
METALFRAME
SANDWICH
STAALPLAAT
STAAL
BETON IHW
METSELWERK
P.V. PANELEN
ZONNEBOILER
AARDWARMTE
LUCHTWARMTE
LEEMKACHEL
WTW
WINDENERGIE
DAGLICHT
REFLECTIE
WATERRETENTIE
GRIJS WATER
HERGEBRUIK
PREFAB
UITBOUW
BIOBASED
HEALING
GROENDAK
ONTWERPSPEL
PARTICIPATIE
BOUWTEAM+

Équipe

sinds 2003

foto: Mathieu van Ek

Équipe [ekip] <Fr. :

1 groupe de personnes qui agissent ensemble – team, ploeg

  “travailler en équipe” – in teamverband werken

2 groupe de sportifs, “une équipe d'aviron” – team, ploeg

Bouwen als topsport

Een integrale, multi-disciplinaire benadering is voor ons vanzelfsprekend. We zien het als topsport: een goede atleet komt vooral met de juiste mensen om zich heen tot de allerbeste prestatie. Vanuit die sportieve blik stellen wij als architect per project het optimale team samen. Dat team presteert het best door elkaars kwaliteiten in te zetten. Zo krijgt vernieuwing een kans in het dynamische en vaak complexe proces van architectuur en stedenbouw. Met Équipe als sturende kracht en de ontwerpvraag van de opdrachtgever als middelpunt.

Co-makers

Om duurzame projecten te realiseren en innovaties in de bouw te stimuleren is echt sámen-werken een voorwaarde.

We werken daarom met een 3D tekenprogramma in BIM en graag in de Bouwteam+ gedachte. Dit is een innovatieve samenwerkingsvorm van ontwerpende en bouwende partijen. De bouwkolom verandert naar een horizontaal proces en de aanbesteding wordt in tweeën geknipt. Doel is om een klimaat te scheppen waarin alle partijen worden uitgedaagd. Om alle betrokkenen te laten zien dat een project veel meer kan bieden dan alleen omzet. Dat je een voorsprong kan opbouwen door kennis- en productontwikkeling en dat je tegelijkertijd ook bij kan dragen aan de (r)evolutie naar een betere wereld. Het Bouwteam+ won voor deze aanpak in 2011 de Social Innovation Award, toegekend door de Gemeente Tilburg, de Universiteit van Tilburg en Midpoint Brabant.

"Huib en Daniëlle zijn experts met een fijn gevoel voor overleg,

niet alleen met ons maar ook met de aannemer, installateur en overige vaklieden."

Theo en Inge de Bruin, opdrachtgevers

Kennis delen

Kennisdeling komt innovatie ten goede. Daarom geeft Équipe lezingen over duurzaam bouwen en zit op verzoek van de Branchevereniging Nederlandse Architecten BNA in verschillende commissies en klankbordgroepen, waaronder die van de "Toolkit bouwen aan een duurzaam binnenklimaat". Tussen 2013 en 2016 was Équipe een van de koplopers in het kennisnetwerk Groene Gezonde Ziekenhuizen (IVN, VU Amsterdam, RU Groningen ea.).

Huib van Zeijl was ontwerpdocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, heeft meegewerkt aan projecten en afstudeeronderzoeken aan verschillende universiteiten en treedt met regelmaat aan als jurylid voor prijsvragen en als expert duurzame architectuur.

Daniëlle Segers was ook ontwerpdocent en gaf lezingen aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, is senior adviseur openbare ruimte voor de Gemeente Amsterdam en is in 2017 als architect-lid toegetreden tot het College van Toezicht van De BNA. Daarnaast schrijven Segers en van Zeijl columns in dag- en vakbladen. 

prijzen

winnaar BNA Gebouw van het Jaar 2013, regio Zuid

winnaar ARC12 Architectuur  2012

winnaar Best Verzorgde Boek 2014

winnaar Social Innovation Award 2011

shortlist WAN Sustainable Building of the Year [UK] 2013

nominatie Houtprijs 2014 

nominatie Archmarathon Awards Milano [IT] 2014 

eervolle vermelding Green Building Award 2012

finalist ISSO Award 2014

winnaar MuseumN8 elevator pitch Working Apart Together, Arcam 2007

selectie Working Apart Together jonge, opkomende Amsterdamse architectenbureau's, Arcam 2007

  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Email Icon-Grey_
  • Mobile Icon-Grey
  • Grey Google Places Icon
  • Grey Facebook Icon

equipeamsterdam.nl  ©  2019 by Équipe